Friday, August 16, 2013

DOKUMEN STANDARD REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN4

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) diajar sebagai satu mata pelajaran dalam KSSR. Mata pelajaran ini memberikan tumpuan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang membolehkan mereka menyambung pelajaran dalam bidang teknikal dan vokasional di peringkat menengah.

Sila Klik link bawah untuk download dokumen

DOKUMEN STANDARD RBT TAHUN4

MODUL PENGAJARAN TAHUN 4

No comments:

Post a Comment